Op de verkochte auto’s van Autobedrijf van der Kwaak zit een standaard Bovag garantie van 6 maanden. Indien de auto voldoet aan de standaard bepalingen van de Bovag of indien U anders afspreekt tijdens de verkoop. U heeft de mogelijkheid om deze garantie te verlengen tot 24 maanden.

BOVAG GARANTIE
Auto’s van Autobedrijf van der Kwaak boven de 5000 EUR hebben zes maanden BOVAG Garantie.* Een goede garantie. Dat zal in de meeste gevallen de BOVAG Garantie van zes maanden zijn, maar het kan ook de eigen aankoop garantie van een merk zijn, mits die maar minstens gelijkwaardig is aan, of beter is dan de BOVAG Garantie. BOVAG controleert dat.

Wat houdt de BOVAG Garantie in?
BOVAG Garantie houdt in dat uw occasion tot 6 maanden na aankoop kosteloos wordt hersteld als er zich gebreken voordoen die op het moment van de koop niet waarneembaar waren. Ook de gebreken die tijdens deze 6 maanden wegens normaal gebruik zijn ontstaan, vallen onder deze aankoopgarantie. De garantie dekt zowel de kosten van de onderdelen als de man-uren. Mocht er onverhoopt een verschil van mening ontstaan inzake garantie, dan kunt u terecht bij BOVAG Hulp bij Klachten en (als u consument bent) ook bij de Geschillencommissie Voertuigen.

Ook als u onderhoud of reparatie laat uitvoeren door een BOVAG-bedrijf heeft u recht op garantie: de zes maanden BOVAG Reparatie & Onderhoud Garantie. Ook bij deze vorm van garantie kunt u, in geval van een geschil, een beroep doen op BOVAG Hulp bij Klachten en (als u consument bent) ook bij de Geschillencommissie Voertuigen.

*Tenzij anders vermeld

BOVAG OMRUILGARANTIE
Bent u na aanschaf van een occasion die u vond op viaBOVAG.nl toch niet tevreden, om wat voor reden dan ook? Dan mag u de auto eenmalig binnen twee weken en maximaal 750 kilometers omruilen.

Autobedrijf van der Kwaak spant zich in om binnen twee maanden met een redelijk alternatief te komen. De ruil-auto moet in principe even duur of minder duur zijn dan dat wat de koper voor de oorspronkelijke auto heeft betaald. Is de verkoopprijs van het alternatief hoger? Dan moet de koper bijbetalen.

Heeft u aangegeven dat u wilt omruilen, maar is er op dat moment niet direct een redelijk alternatief voertuig? Dan zal de verkoper op passende wijze en tegen redelijke kosten in uw vervoersbehoefte voorzien. De verkoper kan er belang bij hebben om het gekochte voertuig meteen terug te nemen, om het bijvoorbeeld aan een ander te verkopen. Ontstaat er hierdoor bij u een vervoersbehoefte? Dan voorziet de verkoper hier in en wel op een passende wijze en tegen een redelijke vergoeding. Het kan ook zijn dat verkoper het goed vindt dat u -maximaal gedurende twee maanden- in het gekochte voertuig blijft doorrijden. Ook dan geldt weer dat u dit tegen een redelijke vergoeding zult doen. Op een zeker moment houdt de inspanningsverplichting van de verkoper om met een alternatief voertuig te komen op, namelijk na twee maanden. Heeft u binnen deze twee maanden geen alternatief voertuig geleverd gekregen en rijdt u nog steeds in het gekochte voertuig? Dan ontstaan er ongedaanmakingsverplichtingen. Dit betekent concreet: u moet het gekochte voertuig terugleveren aan de verkoper. De auto wordt door u gevrijwaard. U krijgt vervolgens in principe dat wat u voor dit voertuig betaald heeft van de verkoper terug. Dit wordt anders, wanneer er een redelijke grond is voor de verkoper om hierop een bedrag in mindering te brengen wegens waardevermindering en/of additionele kosten. Zie de gebruikersregels en de consequenties daarvan.

Lukt  Autobedrijf van der Kwaak het niet om binnen die twee maanden met een goed alternatief te komen? Dan kunt u ervoor kiezen om de koop te ontbinden. Na een ontbinding moet u de auto terugleveren aan het autobedrijf en vrijwaren. U krijgt vervolgens de betaalde koopprijs terug.

Heeft u gemeld dat u wilt omruilen, maar is er nog niet op tijd (lees na twee weken of 750 km, wat er het eerst komt) een redelijk alternatief voorgesteld? Dan zal Autobedrijf van der Kwaak op passende wijze en tegen redelijke kosten in uw vervoersbehoefte voorzien tot het moment dat het terugleveren van de auto rond is. Dat kan de auto van eerste keus zijn, tijdelijk vervangend vervoer, of een ander alternatief. Dat bepaalt het autobedrijf, als het maar ‘passend’ is, gelet op alle omstandigheden. Let op: er geldt géén omruilgarantie op een omgeruild voertuig.

Bij geschillen tussen koper en verkoper over de BOVAG Omruilgarantie kunt u een beroep doen op BOVAG Hulp bij Klachten. Daarnaast is alleen de rechter bevoegd.

Bekijk de gebruikersregels omruilgarantie voor meer informatie.

NATIONALE AUTO PAS
Autobedrijf van der Kwaak is ook aangesloten bij de stichting Nationale Auto Pas

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe wet van kracht. Hierin is geregeld dat het registreren van tellerstanden verplicht is en het terugdraaien van tellerstanden of het adverteren daarover strafbaar. De RDW beheert vanaf die datum de database met tellerstanden; dat was sinds 1991 een taak van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland, dus ook alle bij BOVAG aangesloten autobedrijven, zijn met ingang van januari 2014 wettelijk verplicht tellerstanden te registreren van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg). Dat gebeurt onder andere bij reparatie en onderhoud, APK, in- en verkoop, schadeherstel en taxaties.

Door een tellerstand vaker te registreren, wordt de ruimte om te frauderen met de tellerstand kleiner en wordt een betrouwbaarder oordeel afgegeven over de reeks geregistreerde tellerstanden. In samenwerking met NAP werkt de RDW aan het verder terugdringen van fraude met tellerstanden.
Op occasionsites zijn auto’s met een NAP Tellerrapport herkenbaar aan het NAP Weblabel.

Meer informatie over het NAP Tellerrapport vindt u op www.autopas.nl of www.rdw.nl/tellerstanden.

Contact

Locatie

Brouwerstraat 51b
2231 HP RIJNSBURG

E-mail

info@autokwaak.nl

Bel of app

071-4021513

Openingstijden

Showroom

Maandag t/m vrijdag
07:45 tot 17:15 uur
Zaterdag
09:00 tot 16:00 uur

Werkplaats

Maandag t/m vrijdag
07:45 tot 17:15 uur

Neem contact op